jednodenní aktualizační seminář
Určeno pro účetní ÚSC
Akreditace MVČR (pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC) č. akreditace: AK/PV-362/2009, AK/VE-222/2009
Časový rozvrh 9:00 - 14:00, prezence od 8:30
Období duben - červen 2019
Cena

1 690 Kč/os. běžní účastníci
1 590 Kč/os. účastníci infoservisu

Více o infoservisu zde.
10 dnů před seminářem obdržíte zálohovou fakturu pro provedení platby. V ceně je zahrnuto občerstvení (káva, čaj, voda, bagetka).

Lektor/ka Ing. Alena Kučerová
Smluvní podmínky Pracovní materiál obdržíte v elektronické podobě před seminářem.
Platbu prosím uhraďte na základě vystavené zálohové faktury.
Při odhlášení účastníka se platba nevrací, je ale možné vyslat náhradníka.
Osvědčení dle zákona č. 312/2002 Sb. je možné vydat pouze úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC po absolvování celého vzdělávacího programu.

Obsah

Novelizace zákona o účetnictví 

 • akruální princip vedení účetnictví
 • věrné zobrazení v účetnictví a opravy chyb minulých účetních období – aplikace v praxi
 • dlouhodobý a krátkodobý majetek, závazky a pohledávky z pohledu zákona o účetnictví
 • uchovávání účetních záznamů

Vyhláška č. 410/2009 Sb.

 • aplikace vybraných účetních postupů v praxi

Český účetní standard č. 701 -  Účty a zásady účtování na účtech

 • stanovení zásady významnosti v účetnictví
  - příklady z praxe

Český účetní standard č. 703 – Transfery

 • odchylky v účtování transferů – neřešené v ČÚS č. 703 – Transfery
  - příklady z praxe

Český účetní standard č. 706 – Opravné položky a vyřazování pohledávek

 • odlišnosti postupů při vyřazovaní pohledávek podle Daňového řádu a podle Občanského zákoníku
 • převod pohledávek z rozvahy do podrozvahy a jejich vyřazení i z podrozvahy
  - příklady z praxe

Český účetní standard č. 709 – Vlastní zdroje

 • účet 401 – Vlastní zdroje
  - příklady z praxe
 • účet 408 – Opravy předcházejících účetních období
  - příklady z praxe

Český účetní standard č. 710 – Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek

 • různé povolené možnosti účtování podlimitního technického zhodnocení
 • vnitřní předpis k dlouhodobému majetku – jak jej aktualizovat

Příklady účtování účetnictví státu

 • postupy účtování aktuálních účetních případů

Seznam seminářů

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »