• Platnost znění: Od 28.5.2020


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


11.6.2020

výkaz FIN 2-12 M za květen (nejpozději do 22. 6. - kraj termín krátí)

25.6.2020

DPH za květen 2020 – přiznání a kontrolní hlášení

30.6.2020

poslední den ke schválení závěrečného účtu obce 2019 (Informace MV a MF ČR k možnému prodloužení lhůty)

30.6.2020

poslední den ke schválení účetní závěrky za rok 2019 

do 30.6.2020

požádat krajský úřad o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - dle § 4 zákona 420/2004 Sb.

do 30.6.2020

povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené za rok 2019 (staré nevyčerpané dovolené) - viz níže

do 30.6.2020

povinnost veřejných funkcionářů podat průběžné oznámení za rok 2019 dle zákona o střetu zájmů  


2. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY


není-li závěrka schválena v termínu do 30. 6., je považována za neschválenou § 28 vyhlášky č. 220/2013 Sb.

(výsledek hospodaření zůstává neproúčtován na účtu 431 - doporučujeme analyticky označit a sledovat v příštích letech odděleně)

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019

  • protokol se sestavuje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

  • protokol se předává elektronicky do CSÚIS do 31. 7. 2020


3. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30. 6. 2020 - PŘÍPRAVA PODKLADŮ


  • požádat ostatní zaměstnance, aby doklady k zaúčtování II. čtvrtletí předložili včas, a to i s ohledem na plánované čerpání dovolené

  • připravit a zaúčtovat schválení účetní závěrky - tj. zúčtovat účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - postupy účtování v e-učebnici


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


4. ČERPÁNÍ DOVOLENÉ


  • čerpání dovolené určuje písemně zaměstnavatel alespoň 14 dní předem

  • čerpání dovolené v červenci a srpnu je vhodné určit nejlépe do 17. 6. 2020

  • alespoň jedna část dovolené musí činit nejméně 2 týdny vcelku

  • existuje-li stará nevyčerpaná dovolená z roku 2019 musí její čerpání určit zaměstnavatel nejpozději do 30. 6. 2020 - neučiní-li tak zaměstnavatel, má právo určit čerpání zaměstnanec - § 218 odst. 3 zákoníku práce


5. PŘIPRAVOVANÉ WEBINÁŘE NA ČERVEN


V červnu jsme pro Vás připravili následující webináře nebo videozáznamy z webinářů:

DATUM

TÉMA WEBINÁŘE

OBSAH S OBJEDNÁVKOU

02. 06. 2020

Účtování a inventarizace účtů 401, 403, 407 a 408

 

Více informací zde

02. a 04. 06. 2020

Rozpočtové hospodaření ÚSC v roce 2020 - základy

 

Více informací zde

Možné objednat do 30. 6. 2020

Úvod do DPH

Více informací zde

Možné objednat do 30. 6. 2020

Základy DPH - aktuálně

Více informací zde

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »