• Platnost znění: Od 1.9.2019


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


12.9.2019

výkaz FIN 2-12 M k 31.8.2019 (nejpozději do 20.9. - kraj termín krátí)

25.9.2019

přiznání k DPH a kontrolní hlášení za srpen 2019

30.9.2019

obnova potvrzení o studiu ze strany zaměstnance (k prokázání slevy na dani, pokud byla platnost potvrzení omezena školním rokem)


2. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - SMĚRNICE


K 30.9.2019 se sestavuje mezitimní účetní závěrka a předává se do CSÚIS
Již v tomto období je vhodné zahájit přípravné práce k roční závěrce a zkontrolovat směrnice, které s účetní závěrkou úzce souvisejí

Inventarizace

 • směrnice k inventarizaci je nezbytná

 • od roku 2018 byl zaveden pojem zjednodušená inventura - pojem by měl být obsažen též ve směrnici, plánu inventur apod.

 • další změny (platné od roku 2018) podrobně v článku IS 11/2018

 

Závěrka

 • směrnice k účetní závěrce není nutná, ale v praxi je vhodná

 • doporučujeme zejména upravit termíny a povinnosti osob při předávání podkladů k zaúčtování na přelomu účetního období 

 • doporučujeme schválit stručnou směrnici formou harmonogramu úkolů a lhůt

 

Časové rozlišení

 • směrnice k časovému rozlišení je pro účetní závěrku nezbytná

 • upravuje zejména případy nevýznamné, které se časově nerozlišují a naopak případy, které časovému rozlišení podléhají vždy

 • doporučujeme směrnici rozšířit o náklady a výnosy a upravit zejména hledisko významnosti pro opravy nákladů a výnosů předcházejících účetních období včetně použití účtu 408 


3. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY - AKTUALIZACE


Na podzim se prověřují a aktualizují obecně závazné vyhlášky:

-> k dani z nemovitých věcí

 • obec může upravit koeficienty pro daň z nemovitých věcí - viz harmonogram 8/2019

-> k místnímu poplatku za využívání systému nakládání s komunálním odpadem v obci

-> místní poplatky

 • ověřit výši místních poplatků, případně zvážit jejich úpravu pro rok 2020


4. KONFERENCE - DEN MALÝCH OBCÍ


Konference Den malých obcí bude v září zaměřena na Daně a účetnictví v praxi – v rámci programu vystoupí i naše lektorka Bc. Jitka Pohnerová s příspěvkem k problematice obecního majetku a jeho inventarizace.

Veškeré podrobnosti na webu pořadatele https://www.denmalychobci.cz/art/dup

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »