• Platnost znění: Od 30.10.2019


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


13. 11. 2019

výkaz FIN 2-12 M k 31. 10. 2019 (nejpozději do 20. 11. - kraj termín krátí)

25. 11. 2019

přiznání k DPH a kontrolní hlášení za říjen 2019


2. KONTROLA PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH DOTACÍ


Kontrola PŘIJATÝCH dotací

 1. které musí být ukončeny do 31. 12. - zkontrolovat závazné ukazatele - termín ukončení a s tím související potřebu konat kolaudaci, předání díla, zprovoznění, zařazení do majetku apod.
 2. které jsou víceleté 
  - zvážit podání žádosti o platbu v prosinci (u dotací ex post)
  - zvážit povinnost tvořit dohadné položky u dotací* (zejména u dotací ex ante)

POSKYTNUTÉ DOTACE
dle veřejnoprávních smluv provést kontrolu finančního vypořádání poskytnutých dotací v termínech dle uzavřených smluv (ideálně do 30. 11. 2019)

Slovník pojmů:
Dotace


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


3. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PO


 • vyzvat PO k předložení návrhu rozpočtu na rok 2020 (§ 28)
 • vyzvat PO k předložení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2022

Hodnocení hospodaření PO s provozním příspěvkem organizace s ohledem na potřeby do konce roku a v novém roce:

Příspěvkové organizace mohou zřizovateli předkládat účetní výkazy k 30. 9., případně jinou formou informovat o hospodaření organizace k 30. 9. včetně výhledu hospodaření k 31. 12. 

 • hrozí-li PO ztráta - mohou žádat o navýšení provozního příspěvku (včetně zdůvodnění § 28 odst. 7)
 • vychází-li zisk - je možné počítat s uložením do rezervního fondu a jeho použití v následujícím roce (důležité též pro přípravu rozpočtu)

Slovník pojmů:
Příspěvkové organizace ÚSC
Finanční hospodaření PO*


5. INVENTARIZACE A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA


 • příprava harmonogramu (či směrnice**) k provedení účetní závěrky
 • kontrola aktuálnosti směrnice k inventarizaci (článek IS** změny od roku 2018)
 • příprava plánu inventur**

Slovník pojmů:
INVENTARIZACE
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A UZÁVĚRKA
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PO A JEJÍ SCHVALOVÁNÍ

Videokurzy:*
INVENTARIZACE A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

E-učebnice:*
INVENTARIZACE

E-konference:**
INVENTARIZACE

Infoservis:**
INVENTARIZACE


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


6. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ


Kontrola aktuálnosti střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2021

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »